Historie

Rebekkaloge nr. 68 Klitrosen blev institueret den 29. oktober 1977 i Ordensbygningen, Vasevej 35, Ringkøbing. Navnet rebekkaloge blev i 1998 ændret til søsterloge.

De første kvinder her fra egnen, som fattede interesse for Odd Fellow Ordenen, blev optaget i rebekkaloge nr. 27 Heden i Herning. Antallet af medlemmer af logen i Herning voksede imidlertid støt, og samtidig mente brødrene i broderloge nr. 17 Steen Blicher, at der efterhånden var basis for at oprette en rebekkaloge i Ringkøbing. Det indledende arbejde med at få stiftet en loge blev herefter sat i gang.

Etablering af en ny loge sker ved, at der først skal oprettes en forening, og den 9. oktober 1976 blev rebekkaforeningen Klitrosen institueret med 22 medlemmer. Der blev arbejdet intenst med forberedelserne til den nye loge, og allerede den 29. oktober 1977 blev rebekkaloge nr. 68 Klitrosen institueret. På det tidspunkt var der 32 søstre.

 

Logens stiftere

Ved institueringen af logen blev følgende valgte embedsmænd indsat i deres embeder:

Overmester: Ingrid Elkjær

Undermester: Ella Vejgaard

Sekretær: Inger Byskov

Kasserer: Inger Marie Byskov Tornsberg

Skatmester: Kirsten Feld Jørgensen

 

Forberedelser indtil institueringen af logen 

Forud for instituering af en loge er der en del praktiske ting, som skal være på plads:

  •  logens navn skal besluttes
  •  der skal forfattes en tekst til en devise, som vi altid synger, når den selskabelige del af et logemøde starter
  •  logens emblem, som vi bærer på ordensdragten, skal designes og fremstilles
  •  forskellige rekvisitter skal fremskaffes.

Sådan blev opgaverne løst

Logens navn ”Klitrosen” blev foreslået af søster Anna Gehlert. Navnet passer godt til logen, fordi klitrosen er en smuk og hårdfør plante, der trives godt i klimaet her længst ude mod vest.

Logens devise blev forfattet af logens første overmester, søster Ingrid Elkjær. Devisen går på melodien ”Danmark dejligst vang og vænge” og lyder sådan:
Venskab, kærlighed og sandhed
vil vi bygge på.
Alle søstre vil stå sammen for det mål at nå: Altid være sand og ærlig mod sin næste god og kærlig. Så Klitrosen skaber glæde - styrker vores kæde.

Lærer Egon Heldgaard, Ringkøbing, tegnede logens smukke emblem. Motivet er en udsprunget klitrose, tillige med en moden frugt og et grønt blad.

Èn af de rekvisitter, der benyttes i logen, er ceremonimesterens stav. Den meget fine stav blev fremstillet af broder Ejnar Gehlert, broderloge nr. 17 Steen Blicher. Øverst på staven er der placeret en ægte klitrose, som er forsølvet.
Af øvrige nødvendige rekvisitter kan for eksempel nævnes symboler samt dragter til gradearbejdet. Disse ting blev syet og foræret til os af medlemmer fra moderlogen i Herning.
På et senere tidspunkt fik logen en pengegave, og et længe næret ønske om at få et logetæppe kunne gå i opfyldelse. Det smukke tæppe blev designet af kunstneren Svend Ihle fra Holstebro og syet af søstrene. Tæppet har en klitrose som motiv.

 

Ordensbygningen 

Søsterloge nr. 68 Klitrosen har hjemsted i Ordensbygningen, Vasevej 35, Ringkøbing, som broderloge nr. 17 Steen Blicher lod opføre til ordensbrug. Bygningen blev indviet den 17. november 1973.

Bygningen er i ét plan, og der er gode parkeringsmuligheder og dermed nem adgang til bygningen.

Selve logesalen har et helt unikt særpræg i form af det fine, gamle møblement. Embedsmændenes pulte og stole samt en stolerække langs hver væg (højryggede ”munkestole”) er taget med fra den tidligere Ordensbygning. De pågældende egetræsmøbler er smukt håndarbejde, blandt andet med de tre kædeled på stoleryggene. De tre kædeled er Odd Fellow Ordenens symbol.

Bygningen er senere blevet udvidet, og den fremstår med moderne og velfungerende faciliteter og danner dermed en god ramme om de to logers arbejde. Medlemmerne af de to loger har desuden mulighed for at leje selskabslokalet til private fester.

 

Jubilæumsskrift 2002 

Den 29. oktober 2002 kunne logen fejre sin 25 års stiftelsesdag.

Stiftelsesdagen blev markeret dels ved en reception den 29. oktober 2002, hvor der blev uddelt donationer for i alt 25.000 kr., og dels ved en festloge den 2. november med efterfølgende festmiddag. Det var to dejlige dage, hvor der med glæde blev set tilbage på en velfungerende loges første 25 år, men også fremad med en stålsat vilje til at føre logen videre i samme gode ånd.

I forbindelse med jubilæet i 2002 blev der udarbejdet et jubilæumsskrift, som du kan læse her.

Jubilæumsskriftet indeholder blandt andet fortællingen om forberedelserne til instituering af logen. Desuden er der angivet aktiviteter for hvert af de 25 år og en oversigt over logens valgte embedsmænd for perioden 1977 – 2002.

 

Perioden 2002 - 2017

Selv om både de første 25 år og jubilæumsfestlighederne var forløbet godt, hvilede logen ikke på laurbærrene. Der arbejdes fortsat seriøst på først og fremmest at udføre et logearbejde, som matcher Odd Fellow Ordenens høje etiske krav og værdigrundlag. Der arbejdes ligeledes meget med rekruttering af nye medlemmer, for det, man selv er glad for, vil man også gerne dele med andre. Medlemstilgang opnås ved, at søstrene tager kontakt til potentielle emner, ligesom der cirka hvert andet år afholdes et informationsmøde, hvor søstrene har mulighed for at invitere interesserede kvinder med. Der har også et par gange været afholdt åbent hus-arrangement i samarbejde med broderlogen. Til disse arrangementer har rigtig mange både kvinder og mænd kigget indenfor og fået en god information om Ordenen og om de to loger, ligesom de har haft mulighed for at stille spørgsmål og få en god snak med et ordensmedlem over en kop kaffe.

En gang imellem har vi besøg i/af andre loger. Det er gode aftener, hvor vi kan knytte bånd til søstre i andre loger. To gange har vi været på en 2-dages udflugt til København, hvor vi har deltaget i møder i søsterloger i Odd Fellow Palæet. Turene har været kombineret med oplevelser i hovedstaden.

I en årrække har der været afholdt julestue en lørdag i november. Lang tid i forvejen samles kreative søstre for at fremstille ting, der kan sælges til julestuen. Desuden leverer mange søstre marmelade, bagværk og lignende, og det ”går som varmt brød”. Der fabrikeres smørrebrød, kager m.m., således at gæsterne kan købe frokost og kaffe/kage og hygge sig med hinanden i selskabslokalet. Julestuerne har givet et rigtig flot overskud, som bliver brugt til donationer i lokalområdet.

Vi har også arrangementer af mere social karakter, og det styrker i høj grad sammenholdet mellem søstrene. Eksempelvis har vi haft følgende arrangementer:

En årlig sommerudflugt, hvor vi først oplever seværdigheder i lokalområdet, og derefter hygger os med en middag.

I 2016 og 2017 har vi deltaget i Ladywalk, hvor vi både får motion, socialt samvær og yder et økonomisk bidrag til forskning i sygdomme, som rammer kvinder.

En gruppe søstre har deltaget i den årlige Odd Fellow Golfturnering. I 2015 vandt de mesterskabet i Brønderslev og dermed også pligten til at arrangere landsstævnet i 2016. Stævnet blev afviklet på Dejbjerg Golfklubs bane, og det selskabelige samvær foregik i Ordensbygningen i Ringkøbing. I alt 125 søstre og brødre fra hele landet deltog i mesterskabet.

Sådanne sociale arrangementer styrker i høj grad sammenholdet mellem søstrene.

Vi arbejder til stadighed på at være en loge med en sund udvikling, både hvad angår medlemstal og aktiviteter. Den senere tid har vi haft et medlemstal på omkring 80. Men der er altid plads til flere, som har interesse for Odd Fellow Ordenen og for det sociale netværk, som et medlemskab af en loge kan give.